Folia o odwróconym działaniu Folia Reverse

OPTITEC REVERSE REVERSE, CZYLI „NA ODWRÓT”

Na czym polega innowacyjny charakter folii Reverse, którą proponuje Optitec jako pierwsze przedsiębiorstwo w Europie? Produkt działa „na odwrót”: folia w stanie niezasilonym pozostaje przezierna, w przeciwieństwie do standardowej folii LCD. To rewolucyjne rozwiązanie, które daje większą swobodę w dostosowaniu folii do konkretnych potrzeb w zakresie aranżacji wnętrz i kontroli nad prywatnością, bez niepotrzebnych strat energii elektrycznej.

Działanie folii Reverse oparte jest na wykorzystaniu warstwy ciekłokrystalicznej, która zmienia właściwości optyczne szkła. Folię aktywuje impuls elektryczny wysyłany za pomocą pilota lub specjalnej aplikacji, która kontroluje jej przezierność.

Zestawienie parametrów technicznych folii REVERSE

Back to Top
Zamknij Zoom
Context Menu is disabled by theme settings.